Wat zijn de voorwaarden om werken aan onroerende goederen aan 6% btw te laten uitvoeren?

Algemeen principe

Het algemeen principe omtrent werken rondom het huis, in de tuin, aan het terras enz. is welbekend. Een aannemer kan factureren tegen het verlaagde btw-tarief van 6% als hij de werken uitvoert aan een onroerend goed dat minstens tien jaar in gebruik is genomen en dat, na uitvoering van de werken, hoofdzakelijk voor privé-doeleinden gebruikt wordt.

Er zijn echter een aantal wettelijke uitsluitingen. Zo zijn werkzaamheden rondom de woning zoals bijvoorbeeld in de tuin hier vaak op uitgesloten. Draineerwerken in de tuin, het plaatsen van een tuinhuis, de aanleg van een zwembad of een fontein zijn bijvoorbeeld steeds onderworpen aan het normale btw-tarief van 21% ook al is de woning zelf ouder dan 10 jaar.

Om het nog wat ingewikkelder te maken zijn er een aantal speciale gevallen waarop zowel het verlaagde tarief van 6% als het normale tarief van 21% van toepassing kan zijn. Alles hangt dan af van concrete omstandigheden wat het er allemaal niet eenvoudiger op maakt.

Voorbeelden

  • Buitenterrassen

De aanleg van een buitenterras kan wel degelijk aan 6% gefactureerd worden mits het terras aan de woning zelf grenst.

Met andere woorden: een patio die achteraan in de tuin wordt aangelegd (en aldus niet rechtstreeks aan het huis grenst) kan niet aan 6% worden gefactureerd

  • Afsluitingen en omheiningen

Deze kunnen in principe nooit aan 6% btw gefactureerd worden

Tip: muurtjes die grenzen aan de woning en de eigendom aldus niet afscheiden of afbakenen komen dan wel weer in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een muurtje wordt aangelegd langs een buitenterras ter bescherming voor de wind.

  • Opritten en paden

Die kunnen in principe wel het verlaagde btw-tarief genieten. De vereiste is wel dat de oprit of het pad de openbare weg rechtstreeks verbindt met de woning zelf in die zin dat die dan gebruikt wordt om personen toegang tot de woning te bieden.

De aanleg van een wandelpad van de achterdeur naar een terras achteraan in de tuin en/of een pad van de woning naar een losstaande garage komen dus niet in aanmerking.

Toepassing in de praktijk

Gelet op het voorgaande is het dus perfect mogelijk dat er op 1 factuur twee verschillende btw-tarieven toegepast worden.

Stel dat u bijvoorbeeld een halfopen bebouwing heeft en een oprit aanlegt die loopt van de openbare weg tot aan uw garage dan kan zal dit stuk aan 6% worden gefactureerd. Als diezelfde oprit via de zijkant van het huis verder wordt doorgetrokken naar de tuin zal voor dit stuk een btw-tarief van 21% aangerekend worden.

Wie draagt het risico bij een foutieve facturatie?

Aangezien de aannemer factueert draagt die in principe de verantwoordelijkheid over de correctheid van de factuur.

Sinds enige tijd staat er een vermelding op de factuur ter vervanging van het vroegere btw-attest. Die vermelding ontheft de aannemer echter alleen van zijn verantwoordelijkheid voor wat betreft de voorwaarden van bestemming. Met andere woorden, de aannemer gaat voort op de verklaringen van de opdrachtgever, namelijk dat het onroerende goed hoofdzakelijk privé wordt gebruikt en meer als 10 jaar oud is. Als de klant daar foute informatie over verstrekt kan de aannemer daar uiteraard niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Dit wil zeggen, als de aannemer aan de hand van correcte verklaringen toch het verkeerde btw-tarief toepast valt dit onder zijn verantwoordelijkheid en zal de btw-verhoging meer de eventuele boetes en intresten ten laste van de aannemer zijn.

Voor aannemers wordt het dus aangeraden zeker steeds waakzaam te zijn over de toepassing van het correcte btw-tarief. De vermelding die sinds dit jaar verplicht op de factuur opgenomen moet worden is zeker geen vrijgeleide om bij twijfel sowieso 6% btw te rekenen. Wel integendeel zelfs…!

Similar Posts