Vlaamse steun voor ondernemers (crisis)

Naar aanleiding van de maandenlange energiecrisis zijn er enkele maatregelen genomen door de overhied om zelfstandigen in moeilijkheden te helpen.Wilt u gebruik maken van één van deze maatregelen en u wenst onze bijstand, laat zeker iets weten dan.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

 • Uitstel Q4/2022 tot 15/12/2023 zonder verhogingen, met behoud van opbouw sociale rechten.
 • Aanvraag indienen voor 15/12/2022.
 • Voor alle zelfstandigen die bijdragen verschuldigd zijn: hoofdberoep bijberoep, meewerkend echtgenoot, gepensioneerde, student zelfstandige

Opgelet: bij uitstel kan m’n zijn VAPZ voor 2022 niet langer fiscaal in mindering brengen

Vereenvoudigde aanvraag vrijstelling Q4/2022

 • Wie? zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partner, art.37 en studenten met definitieve bijdragen hoofdberoep, gepensioneerden
 • Niet voor zelfstandigen in bijberoep

Klassiek overbruggingsrecht 3de pijler: gedwongen onderbreking door een gebeurtenis met economische impact

 • Ondernemingen die hun activiteit onderbreken of stopzetten in de periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022.
  Bij een tijdelijke volledige onderbreking omwille van de stijging van de gas- en elektriciteitsrekeningen die de zelfstandige dient te betalen
  de stijging van brandstofprijzen (benzine, diesel, kerosine, enz.)
  de stijging van bijvoorbeeld grondstofprijzen (als gevolg van de stijgende energieprijzen)
  Bewijslast ligt bij de onderneming: sterk gestegen voorschotten, sterk gestegen aankoopprijzen, …
 • De algemene voorwaarden klassiek overbruggingsrecht blijven gelden:
  • Men betaalt de minimumbijdragen hoofdberoep of meewerkende partner
  • Geen cumul met andere inkomsten of uitkeringen      
  • Hoofdverblijfplaats in België
  • De aanvrager heeft minstens 4 kwartalen bijdragen betaald tijdens de laatste 16 kwartalen
  • Starters vanaf Q1/22 dienen 4 kwartalen betaald te hebben, of Q4/22 uitstel te vragen
  • Starters vanaf Q2/22 en later komen niet in aanmerking

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.