Verplichting tot elektronische facturatie tussen bedrijven vanaf 2026

Op voorstel van de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft de federale ministerraad een voorontwerp van een wet goedgekeurd waarbij elektronische facturatie vanaf 1 januari 2026 verplicht zal worden.

Momenteel is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan zowel de federale als de Vlaamse overheid. Voor belastingsplichtige ondernemingen zal dit vanaf 2026 ook de norm worden.

Meerbepaald zullen bedrijven gebruik moeten maken van gestructureerde elektronische facturen (ook GEF’s genoemd). Deze facturen worden verstuurd via het Peppol-netwerk. GEF’s zijn digitale bestanden in XML-formaat (Extensible Markup Language), die opgebouwd zijn volgens een universele structuur namelijk de Universal Business Language of UBL. Die opbouw zorgt ervoor dat softwarepakketten wereldwijd elektronische facturen volautomatisch kunnen inlezen en verwerken.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan facturen die volledig digitaal worden opgesteld, verzonden, ontvangen en verwerkt. Zo kunnen heel wat procedures geautomatiseerd worden. Die automatisatie leidt dan weer tot tijdswinst en een vereenvoudiging van de administratie voor bedrijven en hun boekhouders.

Voor de overheid zijn elektronische facturen dan weer een sterk instrument in de bestrijding van btw-fraude. Dit nieuwe voorontwerp maakt dan ook deel uit van het regeerakkoord waarin het verkleinen van de btw-kloof nadrukkelijk is opgetekend.

Alvorens het wetsontwerp over elektronisch factureren gestemd kan worden moeten de Raad van State, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, Agrofront en ITAA wel nog hun advies geven.

Voor wie heden reeds via het door ons aangeboden elektronische platform factureert is al helemaal klaar voor de toekomst. Met deze facturatiesoftware kun u immers nu al volledig elektronisch facturen opstellen en verwerken. Bovendien heb je via dit platform toegang tot het Peppol-netwerk, wat de standaard is voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen.

Bent u nog niet op digitaal overgestapt dan is dit, gelet op het voorgaande, zeker iets om werk van te maken.

Similar Posts