Verplichte elektronische facturatie vanaf 2026

Er werd op 20.02.2024 een publicatie gedaan in het Belgisch Staatsblad omtrent de verplichte elektronische facturatie voor bepaalde transacties, die in werking treedt op 01.01.2026.

Het is meer dan alleen een factuur in pdf formaat dat u per e-mail stuurt naar uw klant. Het gaat om een gestructureerde elektronische facturatie waarbij verplicht gebruik gemaakt moet worden van het Europees netwerk PEPPOL. Door zich éénmaal aan te sluiten aan dit netwerk, wordt de betreffende onderneming automatisch met alle andere (Europese) deelnemers aan het netwerk verbonden.

Het doel hiervan is om de btw-gegevensstromen tussen belastingplichtigen onderling en naar de administratie te vereenvoudigen en te moderniseren.

Oorspronkelijk zou deze regel pas ingaan vanaf 2028, maar de Belgische wetgever heeft beslist om deze verplichting te vervroegen naar 2026, althans in een b2b omgeving, m.a.w. tussen alle ondernemingen.

Wil je meer info over deze nieuwe regelgeving? Klik dan op deze link: https://efactuur.belgium.be/nl/article/alles-wat-u-moet-weten-over-peppol 

Similar Posts