Tijdig btw-aangifte indienen belangrijker sinds 2023!

👉 De btw-aangifte moet ook in 2023 op een vast tijdstip worden gedaan, dat is de 20e van de maand volgend op de maand of het kwartaal waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

❗️ De normale verjaringstermijn voor de btw is drie jaar. Dus als u in 2023 een btw-controle krijgt, zal de inspecteur de jaren 2020, 2021 en 2022 en 2023 controleren. Deze drie jaar wordt echter verlengd tot vier jaar als de btw-aangifte niet of te laat wordt ingediend.

Bv. de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2023 is tijdig, maar uw aangifte over het tweede kwartaal van 2023 is te laat. Dan wordt de verjaringstermijn voor het tweede kwartaal van 2023 verlengd tot vier jaar, terwijl de verjaringstermijn voor het eerste kwartaal van 2023 op drie jaar blijft.

Boetes: geen verandering! Voor het te laat indienen van de btw-aangifte geldt een boete van € 100,- per aangifte & per maand vertraging, met een maximum van € 1.000,-. Hierbij is er wel een administratieve toleranties: Boetes worden kwijtgescholden als de btw-aangifte uiterlijk op de tiende van de volgende maand alsnog wordt gedaan. Deze tolerantie neemt echter niet weg dat de btw op tijd betaald moet worden! = intresten

✅ Tijdig indienen van de aangifte is dus de boodschap

Similar Posts