Lenen bij de bank voor je voorafbetaling?

Stel, uw vennootschap of eenmanszaak heeft onvoldoende geld om op 10 april 2024 een voorafbetaling te doen. Is lenen bij de bank dan een goed idee om de boete van 9% te voorkomen?  Of beter wachten tot de eindafrekening komt? In dit artikel leggen we je uit wat de mogelijkheden en de gevolgen zijn.

Voorafbetalen

Niet of onvoldoende voorafbetalen zal het gevolg hebben dat uw vennootschap of eenmanszaak bij de belastingsaanslag een vermeerdering, boete krijgt, tenzij u een starter bent. Vorig jaar bedroeg deze boete 6,75% of 4,5%, dit jaar is dit gestegen naar maar liefst 9%!

Is lenen een interessante optie? De vermeerdering van 9% is een niet-aftrekbare uitgave. De intresten op een lening zijn daarentegen wel aftrekbaar. Als u beschikt over te weinig liquide middelen om de voorafbetaling te doen, kan u dus een lening aangaan bij de bank.

Bij een dergelijke lening ligt de rente opmerkelijk lager dan de belastingsvermeerdering. Reken op gemiddeld 4% à 5%, afhankelijk van enkele specifieke factoren, o.a. uw risicoprofiel. Bovendien is het zo dat de meeste financiële instellingen geen extra kosten aanrekenen.

Wat bij een eenmanszaak?

Als u de lening afsluit voor 10 april 2024, dan moet u maximaal 70,37% van uw geschatte belastingschuld lenen om de boete van 9% te vermijden. Indien u wacht tot 10 juli 2024, loopt dit op tot 84,44%.

Even een voorbeeldje:

U berekent een belastingschuld van € 30.000 dat u zal moeten betalen op uw inkomsten van 2024. Net zoals bij een vennootschap, zal uw aanslag vermeerdert worden met 9%, zijnde € 2.700,00 als u niet voorafbetaalt. Maar, als u een lening afsluit kan u dit bedrag herleiden naar ±  € 380,02. Stel dat u via uw eenmanszaak een lening aangaat voor 10 april 2024 van € 21.112 tegen een tarief van 4,5%, dan kost u dat € 950,04 aan fiscaal aftrekbare intresten. Als uw personenbelasting en sociale bijdragen 60% bedragen, dan bespaart uw eenmanszaak hierdoor € 570,02 ( = 60% x € 950,04).

De leningskost in het voorbeeld hierboven gegeven, bedraagt dus € 380,02 ( € 950,04 – € 570,02).

Wat bij een vennootschap?

Dan sluit je best een lening af voor 10 april 2024. Op die manier moet u maar 75% van uw geschatte belastingschuld lenen om de boete van 9% te vermijden. Als u wacht tot 10 juli 2024, dan betekent dat u al 90% van uw geschatte belastingschuld moet lenen.

Even een voorbeeldje:

U berekent een belastingschuld van € 30.000 op uw inkomsten van 2024. Als u de voorafbetaling niet doet, zal u een aanslag krijgen van € 32.700 (30.000 + 9% = 32.700).

Die vermeerdering van € 2700 kunt u herleiden naar een bedrag van ± € 759, 37.

U gaat een lening aan voor 10 april 2024 van € 22.500 (75% van uw geschatte belastingschuld) tegen een tarief van 4,5%; dan zou u een intrestkost hebben van € 1012,50 die u fiscaal kunt aftrekken. Indien uw vennootschap onderworpen is aan het verlaagde tarief, bespaart ze hierdoor nog eens € 202,50 aan vennootschapsbelasting. Als uw vennootschap onderworpen is aan het normale tarief, dan loopt de besparing op tot € 253,13.

De leningskost voor het voorbeeld hierboven gegeven, zou dus respectievelijk € 810 (€ 1012,50 – € 202,50) of € 759,37 (€ 1012,50 – € 253,23) zijn, wat een stuk lager is dan de boete van € 2.700.

Conclusie: als u onvoldoende middelen hebt om de voorafbetaling te doen, leen dan voor 10/04/2024. 70% bij een eenmanszaak of 75% bij een vennootschap van uw geschatte belastingschuld. Dit kost u slechts 1,27% bij een eenmanszaak, ongeveer 2,7% bij een vennootschap aan netto intresten t.o.v. een boete van 9%.

Similar Posts