Is jouw website wettelijk in orde?

Zijn alle wettelijke gegevens wel up-to-date op je website?

De basisgegevens die u altijd op de website moet staan zijn:

  • de maatschappelijke naam (+ eventuele rechtsvorm),
  • adres van de maatschappelijke zetel
  • het ondernemings/btw-nummer
  • het bankrekeningnummer
  • mailadres (contactformulier is niet voldoende!)
  • telefoonnummer

Als de website persoonsgegevens van de bezoekers registreert, bv. IP-adressen, moet er ook een privacy clausule op de site aanwezig zijn. Voor het gebruik van cookies moet er daarnaast een cookieverklaring zijn.

Heb je een bepaalde vergunning nodig voor je activiteiten, dan moeten ook de gegevens van de bevoegde toezichthoudende autoriteit op de website vermeld staan, en bij een gereglementeerd beroep moet er verwezen worden naar de beroepstitel, beroepsvereniging en beroepsregels. Als je zaak onderworpen is aan een gedragscode, dan moet ook aangeven waar de klanten die code kunnen raadplegen.

Heb je ook een pagina op sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, … dan moet ook daar alle verplichte bedrijfsgegevens vermelden staan.

Webshop

Heb je een webshop, dan zijn er nog extra verplichtingen. Zoals de wet ‘verkoop op afstand’. Naast alle basisgegevens moet je ook transparant communiceren over de prijs, de kosten, de voorwaarden, de betaalopties, het herroepings- en garantierecht, …

Herroepingsrecht? Klanten hebben veertien dagen de tijd om de aankoop te herroepen. Plaats het wettelijke modelformulier daarvoor op de website.

Voor meer informatie over e-commerce websites kan je ook terecht bij https://www.safeshops.be

Niet in orde?

De economische inspectie kan jou na controle een boete geven.

Wil je dat risico niet lopen, dan laat je het best de website eens checken door een juridisch expert of iemand met de nodige kennis hiervan.

Similar Posts