Hoe kan u een bestuursverbod van uw onderaannemer online opsporen?

Stel: u wil beroep doen op een onderaannemer. Dan wil u uiteraard graag weten of hij betrouwbaar is. Sinds kort kan u beroep doen op een centraal register en nagaan of uw onderaannemer een bestuursverbod heeft. Welke middelen zijn er nog en is het nuttig?

JustBan

Een bestuursverbod wil zeggen dat de rechter iemand een verbod heeft opgelegd om nog bestuursfuncties in een vennootschap uit te oefenen. Na zo’n veroordeling kan zich men wel nog vestigen als eenmanszaak.

Sinds 20.10.2023 is er een online register geopend waarin  bestuursverboden worden gepubliceerd. Op die manier wil de wetgever de praktijk aan banden leggen van bouwaannemers die failliet gaan en meteen een nieuwe vennootschap oprichten.

Opgelet: voorlopig staan in het register enkel de bestuursverboden die werden uitgesproken door een strafrechter. In de loop van dit jaar zullen ook deze die opgelegd werden door de ondernemingsrechtbank, gepubliceerd worden.

Een bestuursverbod wordt enkel opgelegd als er sprake was van ernstige feiten. Het leveren van weinig kwalitatief werk zal geen bestuursverbod opleveren. Het gaat eerder om personen die zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte of die herhaaldelijk failliet zijn gegaan.

Wie? Iedereen kan JustBan raadplegen. Ook de bouwheer kan gebruik maken van deze databank.

Hoe? De databank is enkel online te raadplegen. U dient in te loggen met uw eID of Itsme. Eens ingelogd, kan u zoeken op naam of ondernemingsnummer. Als u enkel de naam kent, moet u ook wel de geboortedatum ingeven.

Beperkingen: het register is zeker een stap in de goede richting, maar is wel onderhevig aan enkele beperkingen. Het bestuursverbod zal pas gepubliceerd worden als de rechterlijke uitspraak definitief is, wat erg lang kan duren. Bovendien zal het niet zichtbaar zijn als uw onderaannemer in het buitenland werd veroordeeld, het register publiceert enkel uitspraken door Belgische rechters.  

Welke controlemiddelen zijn er nog?

Er zijn nog andere kanalen om na te gaan of uw onderaannemer een betrouwbare partij is. Zo kunt u nagaan of hij sociale of fiscale schulden heeft via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be

Opgelet: als uw onderaannemer fiscale of sociale schulden heeft, dan zal u een bepaald bedrag moeten inhouden op de betaling en dit bedrag moeten doorstorten aan de fiscus of RSZ

Als de onderaannemer een vennootschap is, kan u de balans raadplegen via de website van de Nationale Bank. Zo kan u nagaan of de vennootschap voldoende kredietwaardig is.

Kort samengevat: sinds 20.10.2023 kunt u via JustBan nagaan of uw onderaannemer een bestuursverbod heeft. Hou er rekening mee dat de databank enkel uitspraken bevat van Belgische rechters, niet die van het buitenland. U kunt ook nog online nagaan of uw onderaannemer fiscale of sociale schulden heeft, en via de Nationale Bank kan u ook de balans opvragen indien het om een vennootschap gaat.

Similar Posts