Het nieuwe vennootschapsrecht: wat moet je weten? – Deadline 31.12.2023!

Werd je vennootschap opgericht vóór 1 mei 2019?  Lees dan goed, want je zal je bestaande vennootschap moeten wijzigen of omvormen indien je vennootschapsvorm niet langer bestaat.

 • Begrip kapitaal verdwijnt bij de BV & CV
 • Nijverheid en knowhow kunnen worden ingebracht
 • BV & NV opgericht worden door één persoon
 • Grote statuaire vrijheid om af te wijken van standaardregeleing
 • Flexibele communicatie
 • Vanaf nu altijd statutaire zetelleer
 • Statuten kunnen afwijken van het principe “één aandeel = één stem”
 • Omvorming wordt duidelijker en eenvoudiger
 • Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

Je krijgt tot eind 2023 de tijd om de statuten van je vennootschap te wijzigen in lijn met de nieuwe wetgeving. Bestaat je vennootschapsvorm niet meer? Dan zal je deze moeten omvormen. Dat kan bij de eerstvolgende statutenwijziging en uiterlijk vóór 1 januari 2024.

Opportuniteiten

De verplichting tot statutenwijziging kan een opportuniteit voor de vennootschap uitmaken. De nieuwe wet creëert immers nieuwe mogelijkheden, die in de statuten kunnen worden opgenomen. Zo kent de nieuwe BV bvb. veel meer flexibiliteit dan de BVBA. We denken bvb.:

 • aan het wegvallen van het minimumkapitaal
 • de mogelijkheid om te werken met soorten aandelen
 • de uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
 • mogelijkheid tot uitkering interim-dividend

Het is dan ook een goed idee deze verplichte aanpassing te benutten om de statuten grondig onder de loep te nemen.

Ook fiscaal zijn er heel wat opportuniteiten die bij de omvorming kunnen worden meegenomen (terugbetaling inbreng, bijkomende inbreng, omzetting van R/C in vermogen …). Let op: zowel juridisch als fiscaal zijn er ook een aantal valkuilen. Contacteer uw dossierbeheerder bij vragen hierover.

Wat als je je vennootschap niet omvormt vóór 2024?

Vennootschappen die na 31 december 2023 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de oude vorm.

Wil je je statuten aanpassen volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

Jouw vennootschap omvormen naar een VOF of een CommV? iCount kan je hier bijstaan om de nodige formaliteiten in orde te brengen.

Voor andere omvormingen, inhoudelijke of juridisch advies, kan je bij ons terecht om de nodige instructies over te maken aan de notaris.

Similar Posts