Fiscale bewaartermijn documenten

Om de fiscus in staat te stellen zijn werk te doen, moet u alle relevante documenten gedurende een zekere termijn bewaren. Zowel voor de belastingen als voor de btw was die termijn tot nu toe zeven jaar.

De bewaartermijn wordt verlengd met drie jaar. Voortaan moet u de fiscale documenten dus tien jaar bijhouden.

Similar Posts