Extra vermelding bij btw verlegd!

Goed nieuws voor aannemers. Met een extra vermelding op de factuur is hij niet langer aansprakelijk voor de te betalen btw bij gebruik van btw verlegd.

Vanaf 01.01.2023 zal de aannemer de volgende vermelding moeten opnemen op zijn factuur:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Similar Posts