Deadline 30/06/2023 (!) voor aangifte bij de Franse fiscus van uw onroerende goederen in Frankrijk

Indien u een onroerend goed bezit in Frankrijk voor residentieel gebruik dan moet u ten laatste op 30/06/2023 de identiteit van de gebruikers aangeven bij de Franse fiscus.

Waarvoor deze aangifteverplichting dient en of uw onroerende eigendom hier ook onder valt vindt u in deze blog.

Indien u een vastgoed heeft in Frankrijk heeft dan zijn de termen ‘taxe foncière’ en ‘taxe d’habitation’ u waarschijnlijk niet onbekend:

–> Taxe foncière

Deze Franse belasting is vergelijkbaar met de Belgische onroerende voorheffing. De aanslag is jaarlijks verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed.

Deze taks bevat twee delen nl:

  • Een belasting op de woning (taxe foncière sur les propriétés bâties)
  • Een belasting op de grond (taxe foncière sur les propriétés non bâties)

De belasting op de woonst is altijd verschuldigd, ongeacht of de woning al dan niet wordt bewoond.

–> Taxe d’habitation

Deze Franse belasting is een verblijfstaks op gemeentelijk niveau die verschuldigd is door de gebruiker van het vastgoed. Indien het onroerend goed dus op lange termijn wordt verhuurd dient deze taks door de huurder te worden betaald. In alle andere gevallen, zoals bij eigen gebruik, verhuur op korte termijn en leegstand is deze aanslag verschuldigd door de eigenaar.

Sedert 01/01/2023 werd de verblijfstaks (taxe d’habitation) door de Franse overheid afgeschaft voor onroerende eigendommen die als hoofdverblijfplaats worden gebruikt. In alle andere gevallen is deze belasting dus wel nog verschuldigd. Zoals voorheen gezegd blijft u deze taks dus vooralsnog verschuldigd indien het goed wordt gebruikt als tweede verblijf, bij verhuur op korte termijn, bij leegstand, enz.

Teneinde zich in staat de stellen wie nog onderworpen is aan deze gemeentelijke verblijfstaks (taxe d’habitation) verzoekt de Franse Fiscus (la Direction Générale des Finances Publiques of afgekort DGFiP) alle binnen- en buitenlandse eigenaren van residentieel vastgoed om uiterlijk 30/06/2023 een aanvullende aangifte te doen bij de belastingdienst. Zowel particulieren als rechtspersonen worden hiertoe verzocht (bv. een Société Civile Immobilière). De aangifte gebeurt via hun website: https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires-1

Voor elk van uw eigendommen in Frankrijk zult u afzonderlijk moeten meedelen of het een hoofdverblijfplaats of een tweede woning betreft en of u dit onroerend goed zelf bewoont. Indien u de woning niet zelf bewoont zult u de identiteit van de werkelijke bewoners en de periode waarin zij sedert 01/01/2023 het goed bezetten of bezet hebben moeten doorgeven. Tenzij er zich in de komende jaren een wijziging van de situatie voor doet zult u deze verklaring slechts 1 keer hoeven te doen.

!! Opgelet:

  • Indien er een gesplitste eigendomsverhouding is moet de vruchtgebruiker de aangifte doen.
  • Ingeval u de aangifte niet doet of als de aangifte niet correct gebeurt kan er een boete van 150 euro per onroerend goed opgelegd worden.

Goede raad:

Mocht u nog geen inlogaccount bij de Franse belastingsdienst hebben of als u hulp nodig heeft bij het invullen van uw aangifte kunt u de Franse fiscus steeds telefonisch contacteren op het nummer +33 809 401 401 waar ze bereikbaar zijn van maandag tot vrijdag van 08.30u tot 19.00u.

Similar Posts