De impact van deadline 01.07.2023 op bestellingen van bedrijfswagens?

De deadline van 01.07.2023 nadert. Dit heeft verschillende fiscale en sociale gevolgen voor bestellingen die voor of na die datum zijn geplaatst…


Voor 1 juli 2023
Het huidige fiscale regime blijft gedurende zijn hele looptijd van kracht. De kost van een bedrijfswagen is in principe aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever. De kosten zijn echter niet altijd 100% aftrekbaar en variëren naargelang de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. De aftrek is in principe beperkt tussen 100% en 50%.

Worst case: wanneer de CO2-uitstoot van de auto 200 g/km of meer bedraagt, daalt de aftrek verder naar 40%. Dit betekent in het slechtste geval een aftrek van 40%.

Best case: de aftrek van 100% geldt voor elektrische voertuigen en sommige hybride voertuigen.

De solidariteitsbijdrage (als de werknemer de wagen privé gebruikt, bv. voor woon-werkverkeer) wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot. Voor emissievrije bedrijfswagens geldt een minimumbijdrage. Voor voertuigen besteld vóór 01.07.2023 blijft de huidige berekeningsmethode behouden.

Tussen 1 juli 2023 tot 31 december 2025

Vanaf 2025 zullen de ondergrenzen van 40% en 50% afgeschaft worden, en zal voor wagens die nog CO2 uitstoten de maximale aftrekbaarheid afgebouwd worden. Zo zal de aftrekbaarheid van de kosten geleidelijk aan begrensd worden tot maximaal 75% in 2025, tot 50% in 2026, tot 25% in 2027 en tot 0% vanaf 2028. (geldt voor diesel-, benzinewagens & hybridewagens).

Voor elektrische wagens die vanaf 01.07.2023 tot en met 31.12.2026 besteld worden, blijft de aftrek 100%.

De CO2 -bijdrage wordt verhoogd door het resultaat van de formule te vermenigvuldigen met 2,25 vanaf 2023, met 2,75 vanaf 2025, met 4 vanaf 2026 en met 5,5 vanaf 2027.
Zelfs voor emissievrije wagens maakt dat een verschil. De solidariteitsbijdrage voor een elektrische wagen aangeschaft voor 01.07.2023 is gelijk aan de niet-geïndexeerde minimumbijdrage van € 20,83. Indien die wagen aangeschaft wordt na 01.07.2023, wordt deze minimumbijdrage van € 20,83 aangepast naar 23,41 voor 2025, 25,99 voor 2026, 28,57 voor 2027 en 31,15 vanaf 2028.

Datum van bestelling of levering?

In geval van een aankoop of financiële leasing geldt de datum van de ondertekening van de bestelbon bij de garage. In geval van een operationele leasing, renting of huur geldt de datum van de ondertekening van de overeenkomst met de leasingmaatschappij.

Een voor 01.07.2023 bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagen, wordt dus beschouwd als voor 01.07.2023 aangeschaft te zijn.

Similar Posts