De e-Box Enterprise voor uw zaak?

U gebruikt de handige e-Box al voor uw persoonlijke overheidsdocumenten. Maar wist u dat er een aparte digitale brievenbus voor uw vennootschap bestaat?

Voor burgers

Eind 2018 lanceerde de overheid de e-Box ( https://www.myebox.be ): een elektronische mailbox die u als burger toegang geeft tot allerlei officiële documenten, zoals uw aanslagbiljet voor de personenbelasting en voor de onroerende voorheffing. De activatie is eenvoudig, en vanaf dan logt u simpelweg in met uw eID of via itsme.

Waarvoor is dit nuttig? 

Het aantal instellingen dat documenten of andere informatie naar uw e-Box stuurt, is zeer groot (zie https://bit.ly/3MTlTMX ). Zodra ze iets in uw digitale brievenbus posten, ontvangt u een e-mail. Alle documenten blijven bewaard in een beveiligde omgeving, maar u kunt ze ook gemakkelijk downloaden.

Voor vennootschappen

Het bestaan van de e-Box Enterprise ( https://www.eboxenterprise.be ) is minder bekend. Dat is een afzonderlijke mailbox voor de communicatie met uw vennootschap. Hierin kunt u bv. uw aanslagbiljet voor de vennootschapsbelasting of de herinnering ter indiening van uw jaarrekening ontvangen.

Wie zijn de afzenders? 

Verschillende overheden zoals de FOD Economie, Financiën en Justitie maken hier al gebruik van, maar ook instellingen van de Sociale Zekerheid (zoals de RSZ en de RVA) sturen langs deze weg documenten, meldingen en verplichtingen door. Dat geldt ook steeds meer voor lokale besturen en bedrijven. Een overzicht van alle huidige afzenders vindt u op https://bit.ly/3Oiw7HS . Let op!  

Vanaf 01.01.2025 moet elke Belgische onderneming wellicht de e-Box Enterprise gebruiken (daartoe werd alvast een voorontwerp goedgekeurd).

Hoe activeren? 

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van uw vennootschap kan de e-Box Enterprise activeren. Let op!  Uw boekhouder kan dat niet voor u doen. Na activering kunt u (als hoofdbeheerder) wel bepaalde medewerkers of uw boekhouder toevoegen (als extra gebruikers), zodat ze eveneens toegang krijgen tot de digitale brievenbus van uw bedrijf. Tip.  De kans bestaat dat uw e-Box Enterprise al geactiveerd werd zonder dat u dat weet. Meer bepaald: wanneer uw vennootschap geregistreerd is in CSAM, het Belgische systeem van identiteits- en toegangsbeheer voor e-government. Dat is bv. het geval als u werknemers heeft en gebruikmaakt van de Dimona-toepassing.

Activeer de e-Box Enterprise voor uw zaak. Steeds meer overheden en instellingen versturen immers hun documenten en informatie naar deze elektronische brievenbus.

Similar Posts