Cash betalingen weigeren?

De manieren waarop men vandaag elektronisch kan betalen, zijn uitgebreid. Maar kan je als handelaar weigeren dat je klanten hun aankopen of rekeningen cash betalen? En wat met de nieuwe wet van 8 februari 2024?

Enkel cash geld als betaalmiddel aanvaarden, is verboden. Je bent verplicht om minstens één elektronische betaalmogelijkheid aan te bieden. Maar kan je overwegen om geen cashbetalingen meer te aanvaarden?

Het kon als eens tot discussies leiden of u al dan niet een cashbetaling kon weigeren. De FOD Economie is altijd duidelijk geweest dat u als handelaar of horeca uitbater geen cashbetalingen mag weigeren. Volgens andere instanties kon het dan weer wel, mits een duidelijke affichering zodat u klant hiervan op de hoogte was alvorens zijn bestelling/aankoop te voltooien. Gezien de onduidelijkheid werd er geadviseerd om toch maar beter cashbetalingen toe te laten, om discussies te vermijden.

Op 8 februari 2024 werd een nieuwe wet gestemd in het parlement die eindelijk duidelijkheid brengt. Deze moet wel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden en zal tien dagen later in werking treden.

Wat zegt die nieuwe wet nu precies over cash betalingen?

Wanneer u als winkelier of horeca-uitbater gelijktijdig fysiek aanwezig bent met de consument in de onderneming, bent u verplicht om een cash betaling in euro te aanvaarden.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u van de wettelijke regel afwijken. Wanneer er bv. recentelijk een aantal overvallen in de buurt plaatsgevonden hebben, kan u omwille van veiligheidsredenen tijdelijk aangeven dat u geen cash geld ontvangt. U dient er wel rekening mee te houden dat u die reden duidelijk moet kunnen motiveren en dat dit slechts tijdelijk is.

Als u van een tijdelijke afwijking gebruikt wenst te maken, moet u dit op een duidelijke en begrijpelijke wijze afficheren aan de ingang van uw verkoopruimte en aan de kassa.

Wat met grote bankbiljetten?

U kunt de nominale waarde van de door u aanvaarde biljetten beperken als dit niet in verhouding staat met het door de consument verschuldigd bedrag. Je klant wil bijvoorbeeld een bedrag van € 5 betalen met een biljet van € 200.

U kunt steeds cashbetalingen boven bepaalde bedragen verbieden. Contante betalingen zijn dan ook wettelijk beperkt tot € 3000. Als de totale som hoger is, mag de consument dus € 3000 contant betalen en moet hij de rest van de som op een andere manier betalen. De grens van        € 3000 contant betalen geldt dan ook voor de volledige aankoop. Het is niet omdat het in schijven opgesplitst wordt, dat hij meerdere schijven van € 3000 contant kan betalen.

Kort samengevat: een nieuwe wet (nog te publiceren in het Belgisch Staatblad) verplicht u om in uw winkel of horecazaak cashbetalingen te aanvaarden, maar tot een maximum van € 3000. In geval van veiligheidsredenen, kan u die mogelijkheid tijdelijk uitsluiten. U bent niet verplicht om ‘te grote’ bankbiljetten te aanvaarden.

Similar Posts