Cadeaubonnen… Waar u best rekening mee houdt bij uitgifte

U wilt graag cadeaubonnen van uw handelszaak verkopen. Moet u zich dan aan bepaalde wettelijke vormvereisten houden? En waar dient u nog aan te denken?

Wettelijk gezien is er geen enkele reden waarom u geen cadeaubonnen zou mogen verkopen. Meer nog, in principe voorziet de wet hieromtrent niet in verplichtingen. Zo is er ook geen wettelijk kader dat welbepaalde verplichtingen waaraan deze bon zou moeten voldoen voorschrijft.

Puur praktisch gezien houdt u wel beste rekening met volgende zaken:

  • Vermeld steeds duidelijk de naam van uw zaak en voorzie de bon eventueel ook nog van een handtekening of een stempel bij verkoop, dit om misbruik te voorkomen.
  • Het is steeds interessant een datum van uitgifte op de bon te vermelden zodoende kan er zich geen discussie voordoen i.v.m.  de geldigheidsduur van de bon
  • De bon moet geen bepaalde vorm of lay-out hebben. Eigenlijk volstaat het om op een simpel stuk papier de bovenstaande gegevens te zetten. Commercieel bekeken is het echter aan te raden om een mooie cadeaubon te kiezen of te laten drukken en deze mooi te verpakken zodat de bon toch wat professioneel overkomt.

Waarvoor de cadeaubon kan gebruikt worden in uw handelszaak kunt u gerust zelf bepalen. U kunt dus bepaalde grenzen stellen. Let wel, indien er beperkingen op het gebruik van de cadeaubon zitten kunt u dit best op de bon zelf vermelden.

Dit kunnen bijvoorbeeld volgende beperkingen zijn:

  • De bon kan niet gebruikt worden tijdens de solden
  • De cadeaubon kan niet worden omgezet in geld en kan dus enkel worden gebruikt voor een aankoop in uw handelszaak.
  • Indien de bon slechts deels wordt gebruikt wordt het resterende bedrag niet uitbetaald doch in mindering gebracht. Maw. als de persoon die de bon ontving iets aankoopt van een waarde lager dan het bedrag van de bon dan wordt het verschil niet in cash uitbetaald maar omgezet in een resttegoed.

Opgelet: voorziet u dit laatste niet dan kan de klant de bon strikt genomen voor alle aankopen in uw winkel gebruiken en kunt u in principe niet weigeren de bon om te zetten in cash.

Het is aan te bevelen om een geldigheidsduur aan de bon te verbinden. Neem hiervoor wel een redelijke termijn in acht zoals bijvoorbeeld 1 à 2 jaar. Dit dient u ook duidelijk op de bon te vermelden.

Koppelt u hier geen specifieke termijn aan dan is de bon 10 jaar geldig. Immers, dit is de wettelijke verjaringstermijn van contractuele verbintenissen. Daarmee is ook meteen de mogelijkheid uitgesloten om bijvoorbeeld na enige tijd een brief te sturen aan de klant dat u de bon opzegt of de klant nog slechts enkele maanden heeft om de bon te gebruiken.

Indien een klant vooralsnog een bon zou aanbieden die feitelijk vervallen is dan kunt u nog steeds zelf bepalen of u de bon toch aanvaardt of niet. Commercieel gezien kan dat immers interessant zijn. U kunt zelfs een onderscheid maken naargelang de klant die zich aanbiedt. Als dat een goede klant is bent u al snel wat milder dus dit hoeft geen obstakel te zijn.

Indien u een cadeaubon heeft verkocht die niet meteen voor het totale bedrag wordt opgebruikt bestaat de kans dat de persoon die de bon ontving die aan nog iemand anders doorgeeft. Dit is perfect toegelaten tenzij u melding maakt op de bon dat doorgeven ervan na gedeeltelijk gebruik niet mag. In dat geval beschikt u best over de identiteit van de persoon die de bon als eerste heeft aangeboden in uw handelszaak.

Similar Posts