BTW-verplichtingen voor influencers, hoe zit dat nu juist?

Op sociale media zien we hoe influencers graag hun hoge inkomsten tentoon stellen. Is er op die inkomsten BTW verschuldigd? Hoe gaat dit nu in zijn werk? En wat doen influencers nu eigenlijk precies?

‘Influencen’ is vrij vertaald ‘invloed uitoefenen’. Influencers zijn veelvuldig actief op social media en hebben veel fans en/of volgers. Hierdoor kunnen zij specifieke doelgroepen aanmoedigen om een bepaald product te kopen, een dienst af te nemen of merkbekendheid van goederen stimuleren. Met andere woorden, zij maken reclame en publiciteit en voeren promotie en marketing.

Volgens de wet is iedereen BTW-plichtig die met regelmaat zelfstandig een economische activiteit uitoefent of hoofdzakelijk/aanvullend goederen levert of diensten verricht. Dit is expliciet zo voorzien in het BTW-Wetboek.  Een influencers verricht ontegensprekelijk diensten die hieronder vallen volgens ditzelfde wetboek.

Het woord ‘regelmaat’ in voorgaande alinea is hierbij wel van belang. Vereist is dat de influencer zijn/haar diensten herhaaldelijk aanbiedt maar dat hoeft daarom niet wekelijks of maandelijks te gebeuren. Wat telt is dat het frequent gebeurt. Is het werkelijk slechts éénmalig, dan wordt iemand daardoor uiteraard niet meteen als BTW-plichtig aanschouwd.

De gevolgen van die principiële BTW-plicht zijn dezelfde als voor iedereen anders die BTW-plichtig is of wordt. Meer bepaald houdt dit in dat de influencer een BTW-nummer moet aanvragen, aangiftes moet indienen, een jaarlijkse klantenlisting moet opmaken, facturen uitreiken,…

Handig om te weten is dat een influencer die zich in regel heeft gesteld als BTW-plichtige bijgevolg ook recht heeft op aftrek van BTW.

Ook voor een influencer geldt de klassieke uitzondering dat er kan worden gekozen voor de vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen. Dit is op voorwaarde dat de omzet op jaarbasis maximum 25.000 euro exclusief BTW bedraagt. In dat geval hoeft er geen BTW te worden aangerekend en moeten er geen aangiftes worden ingediend. Daartegenover is er dan logischerwijs evenwel geen recht op BTW-aftrek.

Similar Posts