Binnenlandse dienstreizen: geïndexeerde bedragen vanaf 1 september 2022

Werknemers of bedrijfsleiders die beroepsverplaatsingen doen binnen België maken logischerwijze onkosten (maaltijden, verblijf). Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever deze onkosten vrij van belastingen terugbetalen. Door de overschrijding van de spilindex werden de forfaits die fiscus aanvaardt, al verschillende keren geïndexeerd.

Bedrag van toepassing vanaf 1 september 2022: 19,22 euro per dag

Deze vergoeding dekt maaltijdkosten. Ze kan vrij van belastingen worden toegekend op voorwaarde dat:

  • De verplaatsing minimum 6 uur duurt
  • De werkgever of een derde de kosten van de maaltijd niet op zich neemt (bv. gratis maaltijd aangeboden door een klant)
  • Er geen ander voordeel wordt toegekend om de maaltijdkosten te dekken (bv. bedrijfsrestaurant bij de klant waar de maaltijd kan worden genuttigd)

De maandelijkse forfaitaire vergoeding mag nooit meer bedragen dan 16 keer deze dagvergoeding.  En hoewel het een forfait betreft, kan deze natuurlijk enkel worden toegekend voor de dagen dat je een werkelijke verplaatsing kan aantonen.

De 40 dagen regel : ben je in één jaar 40 dagen of meer aanwezig op een bepaalde plaats (bv. bij een klant), dan is die plaats volgens de fiscus een “vaste plaats van tewerkstelling”.  En het forfait voor binnenlandse dienstreizen kan niet worden toegepast wanneer je je verplaatst naar zo’n “vaste plaats van tewerkstelling”.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw dossierbeheerder.

Similar Posts