Beheer uw cashflow: tips & tricks voor KMO’s

Binnen de huidige economie is het om verschillende redenen zeer belangrijk om de cashflow van uw onderneming goed te beheren. Of u nu plannen heeft om te investeren of een financiële buffer wilt opbouwen voor onverwachte tegenslagen, een gezonde financiële cashflow is logischerwijs steeds van groot belang.

In dit artikel geven we u graag meer inzicht over wat cashflow management precies is en geven we u interessante tips & tricks waarmee u uw cashflow management kunt opwaarderen.

We starten misschien best bij het begin: wat is cashflow management precies? Wel, dit is het geld dat uw bedrijf ontvangt en uitgeeft gedurende een bepaalde periode. Het representeert de liquide middelen van uw bedrijf en is daarom ook een belangrijke graadmeter van het financiële welzijn van uw bedrijf.

Cashflow management is de verzameling van acties die u onderneemt om uw geldstroom te plannen en controleren zodat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn voor uw alledaagse bedrijfsactiviteiten en waarbij u ervoor zorgt dat er financiële marge is om te investeren in de groei van uw onderneming.

Zeer belangrijk : een bedrijf kan winstgevend zijn, doch wanneer de cashflow negatief is kan het betalen van rekeningen of noodzakelijke investeringen doen vooralsnog een heikel punt vormen. Uw cashflow is aldus een essentiële indicator om het financiële welzijn van een onderneming te beoordelen daar waar winst vooral relevant is voor (eventuele) investeerders.

Cashflow management is aldus dermate belangrijk aangezien een slechte cashflow voor ernstige financiële complicaties kan zorgen. Ingeval u bijvoorbeeld betalingen laattijdig ontvangt of u zelf niet tijdig factureert aan uw klant loopt u op lange termijn het risico dat u over te weinig liquide middelen beschikt om uw lopende rekeningen te betalen wat in het ergste geval tot een faillissement kan leiden. Samengevat, een gezonde cashflow heeft zowel direct als indirect een invloed op het welzijn van uw onderneming.

Gelukkig zijn er diverse manieren om uw cashflow te beheren en verbeteren.

Deze tips & tricks zullen de komende weken geleidelijk zichtbaar worden op dit blog.

Here we go….

1/ Maak een cashflowprogonse

Vraag hulp aan uw financiële dienst of boekhouder om een voorspelling te maken van de toekomstige evolutie van uw cashflow. Op die manier krijgt u een nauwkeurig beeld van uw financiële toestand en kunt u uw mogelijkse cashflowproblemen reeds proactief aanpakken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst van hypotheses maken, zoals bijvoorbeeld een voorspelling van de grondstofprijzen. Tracht daarnaast ook terugkerende of seizoensgerelateerde veranderingen in uw inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Door die prognoses regelmatig te herzien kunt u eenvoudig een gedetailleerde financiële raming voor de komende jaren opstellen. 

2/ Beheer je inkomsten en uitgaven

Zodra u min of meer een beeld hebt van hoe uw cashflow de toekomende tijd zal evolueren is het van belang om uw inkomsten en uitgaven nauwgezet bij te houden en toezicht te houden op uw budgetten. Het kan bijvoorbeeld nooit kwaad om uw marketingstrategie eens onder de loep te nemen en de zwakkere punten in uw aanbod/diensten te identificeren. Denk eens na over wat u kan ondernemen om uw inkomsten te verhogen en meer klanten aan te halen.  Eveneens loont het om uw uitgaven (zoals lonen, leverancierskosten, huur, vergoedingen en aankopen van activa…) eens in een overzicht te zetten.  Vervolgens kunt u dit overzicht gebruiken om niet-essentiële kosten waar nodig zoveel mogelijk te verminderen. Immers, bezuinigingsmogelijkheden zijn veelal makkelijk te vinden zonder al te grote moeite. 

3/ Overweeg andere financieringsbronnen

Reflecteer zeker ook over mogelijkse alternatieve financieringsoplossingen waarmee u uw cashflow kan opvoeren. Hierbij is een lening het meest voorkomende middel om voor een bepaalde periode meer liquiditeit te verwerven. Onderzoek zeker op welke steunmaatregelen u mogelijks recht hebt. De overheid en banken doen immers heel hard hu best om bedrijven financieel te ondersteunen en begeleiden.

4/ Bepaal de juiste betaaltermijnen

Wanneer uw leverancier binnen de 30 dagen wenst betaald te zijn, maak dan gebruik van deze volledige betalingstermijn of verleng hem, zodoende geeft u zelf niet teveel uit vooraleer u zelf door uw klant betaald wordt. U onderhoudt daarom best een goede verstandhouding met uw leveranciers. Zodoende kunt u ook onderhandelen over herziening of verlening van de voorwaarden van uw overeenkomst(en). 

Tip: Leg de nodige voorzichtigheid aan de dag bij vervroegd aflossen van lening en/of het uitkeren van dividenden. Hoewel dit verleidelijk kan zijn is het van essentieel belang om uw resultaten niet te overschatten. Te veel betalingen tegelijkertijd kunnen uw cashflow namelijk onder druk zetten. 

5/ Factureer tijdig en volg onbetaalde facturen goed op

Het gebeurt dat uw klanten laattijdig betalen. Dit kan om verschillende reden het geval zijn zoals een gebrekkige administratie, uitstelgedrag of in het slechtste geval eigen cashflow-problemen. Desalniettemin is het voor u uiteraard wel van belang om tijdig betaald te worden en zodoende zelf niet in de problemen te komen. Verstuur uw facturen dus zeker op tijd en met regelmaat. Om u daartoe te helpen bestaan er allerhande tools en boekhoudsoftware die u bij uw facturatie ondersteunen en uw facturatie helpen te beheren. 

6/ Volg uw voorraad op

Ingeval u fysieke producten verkoopt is een goede opvolging van uw voorraad van essentieel belang. Op die manier ziet u welke producten traag of helemaal niet verkopen. Daarbij valt het te overwegen om producten die niet ‘schuiven’ aan lagere prijzen te verkopen. Vervolgens kunt u dan ook opteren om deze producten niet opnieuw op voorraad te nemen en eventueel te vervangen door een ander product die mogelijks beter verkoopt. Een niet-verkopende voorraad is immers kapitaal dat niet in cash wordt omgezet. 

Wij hopen aan de hand van deze tips te hebben bijgedragen aan het welvaren van uw onderneming en wensen u veel succes met de verdere toepassing ervan!

Similar Posts

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *