Aftrekbaarheid beroepsmatige huur van 2023

De wet van 28 december 2023 voert twee nieuwe voorwaarden in voor de aftrek van beroepsmatige huur, die van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2024. Deze voorwaarden zijn:

  1. Bijlage bij de aangifte: Als u of uw vennootschap een onroerend goed huurt en u de huur (geheel of gedeeltelijk) wilt aftrekken als beroepskosten, moet u voortaan bij de belastingaangifte een bijlage toevoegen. Deze bijlage moet de identificatiegegevens van de verhuurder bevatten, het adres van het gehuurde onroerend goed, het bedrag van de betaalde of toegekende huur in het betreffende inkomsten- of boekjaar, en het deel dat u als beroepskosten wilt aftrekken. Zonder deze bijlage is de huur niet aftrekbaar. Deze verplichting geldt al vanaf het aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023).
  2. Geen kosteloze registratie van huurovereenkomst: Normaal gesproken moeten registratierechten worden betaald op het totaalbedrag van de huur en op de huurvoordelen van een huurovereenkomst. Echter, voor woninghuur is de registratie meestal kosteloos. Om te voorkomen dat verhuurders die een woninghuurovereenkomst sluiten enkel belastbaar zijn op het kadastraal inkomen × 1,4, is huur niet langer aftrekbaar als het huurcontract kosteloos is geregistreerd.

Dus, vanaf het aanslagjaar 2024 zullen huur- of vergoedingen voor opstal-, erfpacht- en vruchtgebruik niet langer aftrekbaar zijn als beroepskosten voor u of uw vennootschap, tenzij u een bijlage bij de aangifte toevoegt of als het huurcontract niet kosteloos is geregistreerd.

Similar Posts