Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten

Vanaf 1 september 2024 is de registratie van het begin en het einde van de activiteiten en rustpauzes verplicht voor elke werknemer die bepaalde schoonmaakactiviteiten uitvoert.

Het is van toepassing voor activiteiten die als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij. Het schoonmaken van wegen en sneeuwruimen  vallen bijvoorbeeld niet onder deze verplichting. Dit is niet het geval voor het schoonmaken van (mobiele) containers.

Deze registratie dient te gebeuren in de RSZ applicatie  “Checkinandout@Work”. Daarin vind je twee soorten registraties: in en uit. De registratie “in” gebeurt wanneer de persoon de schoonmaakwerken aanvangt, de registratie “uit” gebeurt aan het einde van de activiteit. Ook de rustpauzes moeten geregistreerd worden.

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de werknemer. Deze geldt ook voor zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs. De werknemer registreert zijn fysieke aanwezigheid op de werkplek in real time op de app “Checkinandout@work”.

Als werkgever of opdrachtgever moet je alle betrokken personen informeren over de registratieprocedure en ervoor zorgen dat zij inchecken als zij beginnen te werken en uitchecken wanneer ze klaar zijn met werken op de werkplek. Je kan als werkgever zelf de app raadplegen om gedane registraties te controleren.

Fout gebeurd in de registratie? Dan moet je dit binnen de 30 dagen melden aan de RSZ en de nodige bewijsstukken leveren.

Voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen moet een specifieke procedure volgen, meer informatie hierover volgt.

Deze verplichting tot aanwezigheidsregistratie zou oorspronkelijk in voege gaan op 1 april 2024, maar werd uitgesteld naar 1 september 2024 om de sector iets meer tijd te geven om de nodige maatregelen te nemen.

Similar Posts